Mission & Vision

Mission & Vision

Vision

Visionen er Slagelse Gardens ledestjerne. Det er de overordnede mål, vi alle nu og i fremtiden skal holde fokus på. Missionen opdeles i tre områder. Opdelingen er ikke udtryk for en indbyrdes prioritering, men er tiltænkt som den ”røde tråd” fra den overordnede vision til de konkrete strategiske indsatsområder. De tre områder skal ses som en helhed, hvis dele tilsammen vil give det bedste resultat for Slagelse Garden i fremtiden.

Vision

  • En attraktiv og anerkendt forening i Slagelse Kommune, som tiltrækker børn og unge, og hvor musik, fællesskab og gensidig respekt er omdrejningspunktet.
  • Kendt i gadebilledet for koncerter af høj musikalsk standard samt opsigtsvækkende parader og tattoo.
  • Et rummeligt fritidstilbud, som på tværs af alder, social og kulturel baggrund giver børn og unge plads til den enkelte i fællesskabet.

Mission

Musikalsk

  • At bibringe den enkelte garder instrumentale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
  • Gennem udvikling af garderens kreative evner og færdigheder at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musik- og kulturlivet som udøver og/eller lytter.

Socialt

  • At være et attraktivt fritidstilbud til børn og unge i Slagelse Kommune
  • At bibringe den enkelte elev sociale færdigheder gennem deltagelse i Slagelse Gardens foreningsliv, arrangementer, rejser osv.

Kulturelt

  • At bidrage til kulturlivet i Slagelse Kommune - Vi ønsker at give noget tilbage til Slagelse kommunes borgere
  • At virke til fremme af det lokale musik- og kulturliv
  • At være et attraktivt/naturligt (til)valg ved diverse arrangementer i Slagelse kommune i såvel offentligt som privat regi.